Kjell Mørk er godkjent for ansvarsrett

kjellmork_godkjenningsbevis-ansvarsrett